Welcome to Sri Ahobila Muth Portal

2m Pattam Sriman Narayana Yathindra Maha Desikan


Thaniyan

Birth date:Avani Month, Kettai Star
Purvasrama Thirunamam:Thirumalai Nambakkam Krishnamachariar
Sanyasaasramam:Bahudhanya Year, Chittirai Star, 1458, Shukla Panchami Day
Paramapatham:Nandana year, Panguni Month, 1473, KrishnaPaksham, Dvidhiyai Thithi
Brindavanam:Near Kalyani river bed in ThirunaryanaPuram

He did sancharam from ThirunarayanaPuram to Srirangam.  He did "vigraha prathistai" of Sri Adivan Satakopa Jeer at Sri Thirunarayanan Sannidhi and at Sri Adivan Satakopa Jeer "brindhavanam".  He wrote about 60 Granthas on Sri Adivan Satakopa Jeer's command.